Výbor

Pavol Urban – predseda
Mgr. Peter Filaga – podpredseda- veliteľ
Erik Šuchma – tajomník,
Tomáš Fodor – strojník
Dušan Boško – organizačný referent
Ladislav Csaplár – rozhodcovia a história

Mária Hlinková – pokladník

Daniel Urban – hospodár

Ing. Viktor Chalás – revízor

čestný predseda Ing.Viktor Chalás

Admin: Pavol Urban /od 0915/ 0903792382