Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať z akéhokoľvek rozumného dôvodu, môžete tak urobiť

osobne:

Sídlime v Rusovciach čo je mestská časť Bratislavy. Do Rusoviec sa dostanete tak, že prejdete Bratislavou smerom na hraničný prechod s Maďarskom, smerníky sú písané na Györ alebo Rajka. Hasičská zbrojnica je v strede mestskej časti, familiárne tiež dediny.

telefonicky:

Mgr. Peter Filaga ++421 902 098722

Pavol Urban +421 903 792382

alebo písomne :

e-mail: dpzrusovce@zoznam.sk

ohzrusovce@zoznam.sk

na adrese:

Dobrovoľný hasičský zbor
851 10 Bratislava – Rusovce
Slovensko