10. Január 2017

Výročná členská schôdza

Rubrika: Nezaradené — admin @ 16:04

sa konala 7.1.2017 s programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti DHZ za rok 2016
4. Plán práce na rok 2017
5. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
6. Správa revíznej komisie
7. Voľby do výboru DHZ
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie záver

Z dokumentov schválených uznesením vyberám

Plán práce DHZ Rusovce na rok 2017

V oblasti prevencie:

1. V rámci prevencie ochrana lesoparku v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov T: apríl-september
Z: výbor DHZ

V oblasti výchovy a výcviku:

1. Náborom získať a pripraviť na súťaže družstvo detí
T: trvalý
Z: výbor DHZ
2. Zabezpečiť X. ročník branného preteku družstiev detí
– jarná časť T: apríl 2017
Z: výbor DHZ
3. Zabezprčiť prípravu na účasť družstva detí na súťaži
mladých záchranárov T: do 30.4.2017
Z: výbor DHZ
4. Zabezpečiť XIII.ročník súťaže družstiev “Na kanáli”
T: 06.17
Z: výbor DHZ
5. Zabezpečiť XXX. ročník medzinárodnej súťaže
s historickou hasičskou technikou T: 2.9.2017
Z: výbor DHZ
6. Zabezpečiť X. ročník branného preteku družstiev detí
– jesenná časť T: 10.17
Z: výbor DHZ
7. Zabezpečiť VIII. ročník medzinárodného cvičenia COO
T: 07.2017
Z: výbor DHZ

V oblasti spoločenského života:

1. Zabezpečiť účasť na VII. Hasičských slávnostiach Litoměřice
v termíne 0617 Z: výbor DHZ
2. Zabezpečiť XVI. pravú hasičskú katarínsku zábavu
T: 24.11.2017
Z: výbor DHZ

Nekomentované

Zatiaľ bez komentárov.

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku.

Žiaľ, stránka komentárov je práve uzavretá.