15. Marec 2019

Plán práce na rok 2019

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 17:20

Jeden z dokumentov schválených uznesením z VČS  je

Plán práce na rok 2019

V oblasti prevencie:

1. V jarnom a letnom období v rámci kondičných jázd preveriť všetky prístupové cesty pre prípadný zásah v lesných porastoch

2. Preveriť pripravenosť a priebežne kontrolovať stav hasičskej techniky, čerpadiel

3. Skontrolovať hydranty, ktoré sa najčastejšie používajú na doplnenie hasičských vozidiel, vrátane čerpacích stanovíšť

4. Vykonať kontrolu a údržbu výstroja, výzbroje a technických prostriedkov v rozsahu stanovených lehôt a vykonať skúšky funkčnosti

V oblasti výchovy a športu:

1. Náborom získať a pripraviť na súťaže družstvo detí   Z: výbor DHZ    T:trvalý

2. Zabezpečiť branný pretek detí – jarnáčasť                      Z: výbor DHZ    T:jún 19

3. Zabezpečiť  súťaž z prírodného zdroja “Na kanáli”       Z: výbor DHZ     T:júl 19

4. Zabezpečiť XXXII.ročník súťaže s hist.technikou        Z: výbor DHZ   T.7.9.19

5. Zabezpečiť IX.ročník súč.cvičenia COO                       Z: výbor DHZ  T:doh s KŠ

6. Zabezpečiť účasť na celosl. súťaži s historickou has. technikou v Trenčíne                                                                                                                    Z: výbor DHZ   T:4.5.19

V oblasti spoločenského života:

1. Zabezpečiť XIX. Pravú hasičskú Katarínsku zábavu  Z: výbor DHZ   T: 11/19

Nekomentované

Zatiaľ bez komentárov.

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku.

Žiaľ, stránka komentárov je práve uzavretá.