4. November 2018

DHZ alebo DHZO ?

Rubrika: Aktuality — admin @ 12:26

Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom, ale aj funcionárom, preto sa v krátkosti pokúsim podať vysvetlenie:
V našom konkrétnom prípade Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce /DHZ/ je občianskym združením v súlade so zákonom SNR 83/1990 Zb s právnou subjektivitou, je základnou organizačnou jednotkou DPO SR. V súčasnosti má 38 členov  /v roku 2012  86 členov/, riadi sa Stanovami DPO SR a ostatnými vnútornými dokumentami. Činnosť DHZ riadi volený výbor DHZ na čele s predsedom /Pavol Urban/, členom môže byť občan po dovŕšení 15 rokov bez obmedzenia   veku. Náplň práce členov výboru DHZ upresňuje metodický pokyn Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ. Dobrovoľný hasičský zbor obce /DHZO/ nie je právnická osoba, ale zariadenie MÚ v súlade so zákonom 314/2004 Z.z. § 15,ods1,pís.b.  Jeho členmi sú spravidla členovia DHZ /nie je podmienkou/ vo veku nad 18 rokov, zdravotne spôsobilí a spôsobilí na právne úkony /§ 33/. Výber hasičskej jednotky z členov DHZ je z praktického hľadiska, členovia jednotky majú základné skúsenosti v pôsobení napr. v mládežníckych družstvách.
Veliteľa DHZO menuje obec /starosta/ po schválení Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru /OR HaZZ/ s prihliadnutím na stanovisko DHZ, v našom prípade Mgr.Peter Filaga. Zákon 314/2004 Z.z. v znení nekorších predpisov stanovuje povinnosti zriaďovateľa a na druhej strane členov a veliteľa DHZO, tiež financovanie činnosti, materiálne zabezpečenia a i.

Tu si treba uvedomiť, že DHZO sú zriadené zo zákona, DHZ z vôle občanov. Ide o dva rozdielne, ale hasičské útvary a práve táto situácia spôsobuje problémy.

Z uvedeného je zrejmé, že vo vzťahu DHZ – DHZO nie je nadriadenosť, ani podriadenosť. DHZO podlieha pod operačné stredisko HaZZ, príp. starostu obce, DHZ sa riadi Stanovami DPO SR. Teda v prípade požiaru, povodne, dopravnej nehody alebo riešenia inej mimoriadnej situácie zasahuje predovšetkým DHZO, v zmysle Stanov DPO SR sú však povinní podľa svojich možností a schopností sa zúčastňovať všetci členovia DHZ,
pričom ich zaradenie pri zásahu určí veliteľ zásahu.
Naviac sa týka DHZ aj DHZO /pokiaľ sú členmi DHZ/ aj:
- výchova obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi
- požiarna prevencia
- výchova detí a mládeže
- civilná ochrana obyvateľstva
- zachovanie a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva
- cezhraničná spolupráca
- tvorba, ochrana a zlepšovanie životného prostredia

Financovanie
DHZO je financované formou dotácie SR cez DPO SR a následne cez obec podľa zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov – v našom prípade kat. A s príspevkom 3000 Euro v roku 2018.
Dotácia je účelovo viazaná a týka sa výlučne DHZO, ide predovšetkým o úhradu nákladov na údržbu, doplnenie výbavy, BOZP /odev, obuv/, školenia a je doplnením nároku na uspokojenie potrieb požiarnej ochrany.
Činnosť DHZ je financovaná  z členských príspevkov, výnosov z kultúrnych a spoločenských akcií, z darov a príspevkov, vlastnej podnikateľskej činnosti a dotácie MČ. V roku 2018 z rozpočtu MČ sa pre činnosť DHZ
vyčerpalo cca 300 Euro vrátane dotácie 100 Euro /!!!/

Záver
Tento článok je aj reakciou na predvolebné “sebahodnotenie” Filagu – kandidáta na poslanca  zverejnené v Rusovských novinách a Rusovčanovi. Filaga je “len” veliteľom hasičskej jednotky DHZO, ako člen výboru vo funkcii podpredseda-veliteľ a poslanec MZ, predseda finančnej komisie, pramálo vykonal pre DHZ, svojím /ne/konaním sa postaral o polarizáciu a destabilizáciu DHZ  zrejme z dôvodu neznalosti a správnej orientácie v spleti zákonov a právnych predpisov, týkajúcich sa požiarnej ochrany a ich aplikácie. Dôkazom je radikálne zníženie členskej základne, žiadna prevencia, žiadna civilná ochrana, žiadna spolupráca s organizáciami IZS
a čo je najbolestivejšie, žiadna starostlivosť o deti a mládež, žiadne predkladanie správ o činnosti DHZ na rokovaniach miestneho zastupiteľstva.
/ Ako memento si doporučujem vygúgliť  interpeláciu poslanca NR SR Dostála na vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka podanú 20.9.2017 vo veci riešenia sporu starostu s DHZ Melčice/
Ing.Viktor Chalás
revízor DHZ

Komentáre (2)

  1. Viktor toto nemyslíš vážne že ?

    Komentár od LUKÁŠ viktor? — 4. November 2018 @ 19:01

  2. Dobrovoľnym Hasičom som sa stal naplno v roku 2009. Za tu dobu som zistil o čom je hasičstvo že jeto hlavne o pomoci ludom v nudzi a pomahanie pri poziaroch profesionalnym hasičom. Viktor suťaze su uz vsetko len plus a vyplnenie volneho času ktoreho my mladsi mame menej ked ze vsetci sme v praci a venujeme sa hasicstvu po praci. Ty mas na dôchodku času az az ako vidim ked mas čas zhadzovat našeho velitela ktory za tych par rokov spravil tolko zmien v hasičskom zbore čo ste vy nikdy nedokazali. Ked som dosiel do zboru nebolo tam jedneho funkcneho hasicskeho čerpadla,ziadne auto pojazdne noo je toho na 100 stran..Napisem co mame vďaka Mgr.Petrovi Filagovi ked si ho tak pekne opisal… K dnesnemu dnu mame dve cisternove auta ktore su plne vybavene aa schopne vyjazdu do 10min s plnou posadkou a v plnej zbroji tak isto vdaka nasemu velitelovi. Tak isto sa postaral o dotaciu na zrenovovanie nasej hasičskej zbrojnice, vybavenie protipovodnoveho vozika.Len vdaka nemu sme sa dostali fo kategorizacie A ako jeden z dvoch zborov v Bratislavskom kraji. Tak Viktor prosim ta nabuduce ked budes chciet nieco napisat tak zapni mozog.. Zacni si uz vazit co robi pre Dobrovolne hasičstvo a uvedom si že my sme uz buducnost hasičskeho zboru v Rusovciach. A ked sa kuknes okolo seba tak si vsimnes koho ludia odisli zo zboru a často krat sa nas pytaju či este stale nam to tam komplikujes..Peter svojich ludi ma pri sebe a podporuju ho.. Tak to je asi zatial odomna vsetko aj ked by toho bolo na 1000 stran.. Neviem preco mu podkopavas kolena ked sa venuje hasičstvu cely život… Je to dobry velitel a povie to kazdym okrem tvojho Vip teamu elita ktory uz po druhy x nedali do kopy mužstvo.na sutaž v rusovciach..

    Komentár od Erik Šuchma — 5. November 2018 @ 19:11

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku.

Žiaľ, stránka komentárov je práve uzavretá.