26. Február 2020

Opustil nás….

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 11:31

Dňa 25.2.2020 sme sa rozlúčili s dlhoročným členom, strojníkom a výborným kamarátom Vladimírom Bradáčom.Česť jeho pamiatke!

 

 

30. December 2019

Rubrika: Nezaradené — admin @ 14:48

7. September 2019

Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce pozýva

Rubrika: Aktuality,Fotky,Nezaradené,Súťaže — admin @ 18:16

 

na XXXII. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou

v sobotu o 11.00 hod priamo v parku rusovského kaštieľa.

7. Máj 2019

Vynovený sv.Florian

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 18:25

5.5.2019 po tom, ako sochu zreštauroval Karol Matús, za čo mu patrí mimoriadna vďaka, bol vysvätený patrón hasičov, svätý Florian

8. Apríl 2019

Čo ešte máme vykonať ?

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 19:01

15. Marec 2019

Plán práce na rok 2019

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 17:20

Jeden z dokumentov schválených uznesením z VČS  je

Plán práce na rok 2019

V oblasti prevencie:

1. V jarnom a letnom období v rámci kondičných jázd preveriť všetky prístupové cesty pre prípadný zásah v lesných porastoch

2. Preveriť pripravenosť a priebežne kontrolovať stav hasičskej techniky, čerpadiel

3. Skontrolovať hydranty, ktoré sa najčastejšie používajú na doplnenie hasičských vozidiel, vrátane čerpacích stanovíšť

4. Vykonať kontrolu a údržbu výstroja, výzbroje a technických prostriedkov v rozsahu stanovených lehôt a vykonať skúšky funkčnosti

V oblasti výchovy a športu:

1. Náborom získať a pripraviť na súťaže družstvo detí   Z: výbor DHZ    T:trvalý

2. Zabezpečiť branný pretek detí – jarnáčasť                      Z: výbor DHZ    T:jún 19

3. Zabezpečiť  súťaž z prírodného zdroja “Na kanáli”       Z: výbor DHZ     T:júl 19

4. Zabezpečiť XXXII.ročník súťaže s hist.technikou        Z: výbor DHZ   T.7.9.19

5. Zabezpečiť IX.ročník súč.cvičenia COO                       Z: výbor DHZ  T:doh s KŠ

6. Zabezpečiť účasť na celosl. súťaži s historickou has. technikou v Trenčíne                                                                                                                    Z: výbor DHZ   T:4.5.19

V oblasti spoločenského života:

1. Zabezpečiť XIX. Pravú hasičskú Katarínsku zábavu  Z: výbor DHZ   T: 11/19

19. Február 2019

za Waltim Fuxom

Rubrika: Nezaradené — admin @ 18:50

10. Február 2019

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 16:57

21. December 2018

prianie..

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 14:05

30. November 2018

Katarínska zábava – aká bola?

Rubrika: Aktuality,Nezaradené — admin @ 12:28

 

Zjednodušene povedané – štandard. Dva dni pred zábavou vstupenky predané, po rekonštrukcii kuchyne zariaďovacie predmety dodané ale nenainštalované, ešteže máme ochotných členov a sympatizantov, ktorí pomohli a tým odvrátili kuvičie hlasy a úvahy o zrušení zábavy. Ale na to sme si za tých sedemnásť absolvovaných ročníkov zvykli. V deň “D” sála vyzdobená, bohatá tombola pripravená, privítali sme početnú komunitu hostí z Olomouckého okresu, našich dlhoročných športových a spoločenských partnerov. Vďaka Lukášovi a pomocníčkam v kuchyni výborná strava, výstavné polnočné obložené misy, výborná hudba, to všetko zabezpečilo výbornú náladu s tancom až do skorých ranných hodín. Takže tešíme sa na 19. ročník.

(gallery=218)